citat

Forældre til børn på stutgården

Som forældre eller pårørende til et barn der skal starte et behandlingsforløb på Stutgården kan der være mange tanker og spørgsmål om hvad det er for et sted. 

Forældrerådet har udarbejdet en folder målrettet forældre og andre pårørende i forhold til at give svar på nogle af de spørgsmål der melder sig. 

Forældrerådet reviderer folderen 1 gang om året.

Du kan downloade folderen her

 

Forældrerådet

På Stutgården har vi et forældreråd, der repræsenterer den samlede forældregruppe. Rådet har 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på et forældremøde for alle forældre. Så vidt muligt er alle 3 huse repræsenteret i rådet. Forældrerådets formand er medlem af Stutgårdens bestyrelse.
Der afholdes møder i forældrerådet 4 gange årligt med deltagelse af forstander og socialrådgiver. På møderne drøftes generelle problemstillinger for børnene på Stutgården og for institutionen som helhed. Herunder økonomi, personalesituation og forældrearrangementer. Forældrene kan rejse konkrete spørgsmål vedrørende dagligdagen.
Det er en tradition, at forældrerådets medlemmer og deres børn spiser sammen med forstanderen og socialrådgiveren i forbindelse med hvert forældrerådsmøde.
Forældrerådet er med til at planlægge temaaftener 1-2 gange om året for forældregruppen på Stutgården, her kan der inviteres gæste- oplægsholdere. Temaaftenen starter med middag for forældre og børn i husene.

 

Samvær

Mens barnet er på Stutgården sikres en kontinuerlig kontakt mellem børn og forældre.

Nogle børn er hjemme hos deres familier hveranden week-end og i nogle ferier, mens andre er hjemme i kortere tid. Nogle får besøg af deres familier på Stutgården.

Forældre, der kommer for at besøge deres barn på Stutgården, kan opholde sig sammen med barnet i vores hyggelige samværslokaler i Kirsebærhuset. Her er to værelser, badeværelse og tekøkken.  Der er spil og legetøj og mulighed for at lave te, kaffe og kakao. Når børn har samvær med deres forældre på Stutgården, sørger vi altid for, at man kan få en kurv med lidt lækkert med til samværet – hvis man som forældre ønsker det.

Støtte til samvær
Vi tilbyder gerne at være med, når barnet og forældrene er sammen på Stutgården, hvis kommunen og forældrene har aftalt at samværet skal støttes. Endvidere kan vi tilbyde støttende samtale før og efter weekendsamvær og ferie, så forældrene får mulighed for at udvikle kompetencer i samværet med deres barn.

persondatapolitik

På Stutgården tager vi ansvaret for behandling af persondata alvorligt, hvorfor vi i ethvert henseende er opmærksomme på at beskytte al persondata, vi behandler i vores daglige arbejde på Stutgården.
Se vores persondatapolitik her

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK