drone01 kopi

Om Stutgården

Stutgården er et selvejende miljøterapeutisk behandlingshjem for 24 børn, samt en dagafdeling med plads til 8 børn. Stutgården har egen intern skole; Stutgårdsskolen.

Stutgårdens hovedbygning var en del af det store bygningskompleks, der knyttede sig til Stutteriet ved Frederiksborg Slot, hvor det kongelige hestestutteri gennem 300 år avlede de berømte Frederiksborgheste
Stutgården var tidligere privat ejet. I Slutningen af 50-erne blev Stutgården købt af Journalistforbundets Rundskuedag og skænket til institutionsformål. Herefter blev de nuværende huse bygget og i september 1961 startede behandlingshjemmet Stutgården.

Husene er løbende blevet renoveret, og senest er opført en ny stråtækt skolebygning,

Stutgården fremstår i dag som et moderne indrettet behandlingshjem, der udover administrationsbygningen har tre huse, Akaciehuset, Kastanjehuset og Lindehuset. Derudover har vi Kirsebærhuset, hvor der er plads til dagbehandling af 8 børn. Stutgårdsskolen har tilsvarende plads til 32 børn.

Stutgården havde tidligere driftsoverenskomst med Frederiksborg Amt og siden med Hillerød kommune. Siden 2011 har Stutgården haft en samarbejdsaftale med Hillerød kommune og institutionen drives i dag som en privat virksomhed.

Stutgården er beliggende på en stor naturskøn grund i Hillerød tæt på Frederiksborg Slotspark. Stutgården er centralt beliggende i nærheden af indkøbscenter og med gode forbindelser til offentlig transport.

Stutgården består af tre boafdelinger, en dagafdeling og en nybygget skole med tilhørende gymnastiksal og administrationsbygningen.

Boafdelingerne er moderne og velholdte og indeholder en almindelig boligs faciliteter. Husene er indrettet som et moderne hus uden institutionspræg. Hvert barn har sit eget værelse og to børn deles om et badeværelse. Der er spisestue, køkken, fjernsynsstue, dagligstue, aktivitetsrum og børnemøderum i husene. Desuden er der et kontor og et rum til den medarbejder, som er på arbejde om natten.

Udenfor husene, er der mange udfoldelsesmuligheder i form af legeplads, sandkasser og gynger, bålplads, hulebyggeri, træklatring mv. Stutgården har en stor flot multibane, så der er rig mulighed for alle slags boldspil.

Da Stutgården ikke ønsker at børnene/de unge skal kunne identificere sig med en uhensigtsmæssig livsstil, har Stutgården en rygepolitik som siger, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden.
Endvidere er der røgfrit på Stutgårdens matrikler.


Medarbejdere

Der er i alt ca. 100 ansatte på Stutgården.

Til hvert barn er der knyttet et tværfagligt team bestående af pædagoger, lærere, psykolog og socialrådgiver.

I hvert hus arbejder et team af pædagoger med miljøterapeutisk uddannelse, og husene ledes af en afdelingsleder, som er i de respektive huse hver dag. I hvert hus er også en husmor, som står for husholdningen samt menuplanlægning og indkøb.

I den interne skole, Stutgårdsskolen, underviser ca. 10 lærere fordelt på to afdelinger. Stutgårdsskolen ledes på tilsvarende vis som dagafdelingen og de tre døgnafdelinger af en skoleleder.

De tre socialrådgivere og fire psykologer, foruden forstanderen, på Stutgården er tilknyttet hvert sit hus og har dermed indgående kendskab til de børn/unge, de behandler.

Udover det team af tværfagligt personale, der har direkte kontakt med børnene og de unge på Stutgården i det daglige, er der også en administration, som består af forstander, administrationsleder, en administrativ koordinator, en organisationskoordinator, bogholder samt pedel.

 

Uddannelse

For at kunne hjælpe børnene med at udvikle sig, er det nødvendigt at vi også selv udvikler os hele tiden. Vi har derfor indgået et samarbejde med UCC hvor lærere og pædagoger gennemgår den miljøterapeutiske uddannelse og dermed er en integreret del af Stutgårdens miljøterapi.

Vi afholder årligt procesdage, en form for personaletræning, hvor vi fokuserer på medarbejderne og samarbejdet om opgaverne. Desuden har vi årlige temadage for behandlende personale.

Alt behandlende personale bliver superviseret af psykologer for at hjælpe dem til at forstå og møde og rumme børnene.  Ledelsesgruppen har særlige videreuddannelser i organisationspsykologi og/eller psykologi og vores psykologer som er uddannede specialister har ligeledes en psykoterapeutisk uddannelse. 

Herudover deltager medarbejdere i kursus i livredende førstehjælp samt brandbekæmpelse, ligesom Stutgården årligt har tilsyn af brandmyndighederne.

Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden:
Ud over at Stutgården har individuelt tilsyn med hvert enkelt barn er det Socialtilsyn Hovedstaden der har tilsynsforpligtelsen på Stutgården.
For mere information om tilsyn henvises til Tilbudsportalen.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Rapport


PRIVATLIVSPOLITIK

På Stutgården tager vi ansvaret for behandling af persondata alvorligt, hvorfor vi i ethvert henseende er opmærksomme på at beskytte al persondata, vi behandler i vores daglige arbejde på Stutgården. 
Se vores privatlivspolitik her

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK