skriv

Målgrupper

Stutgården tilbyder specialiseret behandling til forskellige typer af vanskeligheder i de forskellige huse.


Akaciehuset og Kastanjehuset har plads til henholdsvis 7 og 9 børn.

Børnene her er primært normalt begavede, med alvorlige relationsforstyrrelser. Relationsforstyrrelserne er ofte opstået på baggrund af traumatiserende livomstændigheder, i de tidlige leveår.

Børnene har typisk diagnoser som: reaktiv tilknytningsforstyrrelser, ADHD, sproglige vanskeligheder, forskellige former for adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser.

Kirsebærhuset har plads til 8 børn. Børnenes vanskeligheder svarer til ovenstående, men graden af vanskelighederne og børnenes forhold i øvrigt, gør det muligt at hjælpe dem i dagregi.

Lindehuset har plads til 9 børn. Børnene her er primært normalt begavede børn, men nogle af børnene er ikke i stand til at udnytte deres intellektuelle ressourcer fuld ud.

Børnenes tænkning er ofte farvet af angstfyldte forestillinger, manglende begrebsforståelse og konkrethed, og de har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. De kan være beskrevet som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autismespektrumforstyrrelser) eller som børn med sindslidelser, fx skizotypisk sindslidelse eller som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.


VISITATION


Forespørgsel om plads på Stutgården rettes til forstander, cand.psych Anne Christina Laursen, gennem Stutgårdens administration.

Hvis du er forældre eller pårørende, skal du være opmærksom på, at et barn kun kan komme til at bo på Stutgården, hvis det er besluttet i barnets kommune. Kommunen er også den myndighed, der betaler for opholdet.

Det er vigtigt for det enkelte barn, at der er foretaget en grundig vurdering af, om Stutgårdens behandlingstilbud er det rette for netop dette barn. Herunder at barnet er undersøgt og beskrevet tilstrækkeligt til, at det kan vurderes, om der er indikation for at barnet vil kunne hjælpes gennem behandling på Stutgården. I forbindelse med forespørgsel og vurdering giver Stutgården en fyldestgørelsende tilbagemelding. Ligeledes tilbyder Stutgården på baggrund af individuel vurdering at udfærdige en skrivelse med konkrete forslag til fremtidige behandlingstiltag frem til alternativ foranstaltning.


Vi samarbejder tæt med barnets kommune og arbejder ud fra det formål med anbringelsen, der er angivet i den kommunale handleplan for barnet. Rammen om barnets anbringelse skal være tydelig for at muliggøre barnets udvikling i behandlingsmiljøet. I rammen indgår, at der skal være den fornødne tidsmæssige stabilitet om anbringelsen for at give barnet udviklingsmuligheder. Det indgår også i rammen, at barnet skal vide, hvor længe det skal være anbragt, hvorfor det er anbragt, samt at barnet ved, hvordan og hvor meget barnet kan have kontakt med sin familie. Det er hjælpsomt for barnet, hvis det ved, at der er nogen, der støtter forældrene, mens barnet selv er væk hjemmefra.

For børn der visiterets til Stutgården, skal der inden indskrivning foretages en vurdering af, hvordan deres specialundervisningsmæssige behov kan tilgodeses på Stutgårdsskolen. Hillerød Kommunes PPR foretager denne vurdering i samarbejde med Stutgården.

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK