Lindehuset

I Lindehuset er der plads til 9 børn/unge i alderen 8-18.

Børnene er alle primært normalt til begavede. De har i større eller mindre omfang en afvigende opfattelse af sig selv, omverdenen og deres relationer til andre og til, hvad der er almindeligt.

Det drejer sig om børn, hvis tænkning ofte er farvet af angstfyldte forestillinger, manglende begrebsforståelse og konkrethed, og som har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. De kan være beskrevet som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autismespektrumforstyrrelser) eller som børn med sindslidelser, fx skizotypisk sindslidelse eller som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.

Hverdagen i Lindehuset er fastlagt efter en tydelig struktur, hvor der lægges vægt på, at tingene foregår i den samme rækkefølge hver dag. Hvert barn støttes af en sær-struktur, der hjælper netop dette barn gennem dagens gøremål. Endvidere lægges der vægt på, at alle børn får motion og frisk luft.

Vi har to faste aktiviteter hver uge, som alle børn deltager i. Den ene aktivitet er bevægelse. Den anden aktivitet er en rengøringstime, som har til formål at træne børnene/de unge i nogle basale færdigheder. Herudover er der flere af vores børn/unge som har en maddag om måneden, hvor de selv vælger, hvilken ret de vil lave, og er med under hele processen med madlavningen.
Udover de ovennævnte aktiviteter har vi en fast svømmehalstur hver uge, som en del af vores børn/unge deltager i. En del af børnene har andre fritidsaktiviteter uden for Stutgården.

Som en del af de unges færdighedstræning har alle unge over 13 år en dag, hvor de er ansvarlige for at rydde af bordet.
Noget andet som vi i Lindehuset lægger stor vægt på, er at kompensere for børnenes/de unges kommunikationsvanskeligheder. Dette bliver der arbejdet med på ugentlige møder, som betegnes som Temamøde, hvorved der arbejdes med begrebsforståelse og bevidsthed om sammenhænge.


"En dag i Lindehuset"

Dagen i Lindehuset starter med at børnene/de unge står selv op eller bliver vækket. Som regel har de fleste af vores børn/unge brug for massiv voksenhjælp til at starte på sin dag. Efter morgenmaden som starter kl. 8:00 får børnene/de unge hjælp med at børste tænder og gøre sig klar til at komme i skolen.

Når børnene/de unge kommer tilbage fra skolen kl. 13:30/kl.14, har de en 45 minutters egen-tid på eget værelse og hvor indholdet af hvad barnet/den unge foretager sig, på forhånd er aftalt med kontaktpædagogen. Herefter er der eftermiddagshygge, hvor der bliver serveret et mellemmåltid. Ved eftermiddagshyggen gennemgås de faste aftaler for resten af eftermiddagen og aftenen og børnene/de unge indgår i deres særskilte-strukturer.

Som en del af børnenes/ de unges særskilte struktur indgår de faste aktiviteter, som alle deltager i, og som udover mandagsaktiviteten og rengøringstimen består af tre ganges lektietid, madpakkelavning.
Kl. 18:00 er der aftensmad, og lidt efter aftensmaden har vi vores sidste samling for dagen kl. 19:30, hvor dagen bliver sluttet af. Efter samlingen begynder børnenes/de unges sengetider. Børnene/de unge har forskellige sengetider afhængigt af deres alder og behandlingsmæssige behov.

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK